Strona główna | Wersja dla komórek ikona | Wersja WAI ikona | Kontakt ikona | Mapa serwisu | English version OTHER_VERSION | Kanały RSS  
  Szukaj
 
   Start »  Premier »  Kompetencje Premiera »  Szczegóły informacji

Prezes Rady Ministrów występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny organ administracji. Prawne uwarunkowania ról określa ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów oraz regulamin pracy Rady Ministrów (uchwała nr 49 Rady Ministrów z 19 marca 2002 r.) stwierdzając, że Rada Ministrów, wykonując zadania i kompetencje, ustanowione dla niej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawach, rozpatruje sprawy i podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach związanych w polityką wewnętrzną i zewnętrzną kraju.

 1. Jako przewodniczący Rady Ministrów:
  1. Kompetencje organizacyjne
   • reprezentuje Radę Ministrów
   • kieruje jej pracami
   • zwołuje posiedzenia
   • ustala porządek obrad
   • przewodniczy posiedzeniom
  2. Kompetencje merytoryczne
   • kieruje merytoryczną działalnością Rady Ministrów
   • ponosi odpowiedzialność polityczną
   • decyduje o składzie Rady Ministrów
   • koordynuje i kontroluje pracę ministrów i pozostałych członków Rady
   • zapewnia wykonanie polityki Rady Ministrów
 2. Jako naczelny organ administracji rządowej:
  • posiada kompetencje generalne – do jego zadań należy wszystko to co nie jest zastrzeżone dla innych organów (tzw. domniemanie kompetencji)
  • wydaje rozporządzenia i zarządzenia
  • jest podstawowym łącznikiem administracji rządowej
  • jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników administracji rządowej
  • dokonuje obsady personalnej szeregu organów administracji rządowej
  • nadzoruje organy centralne i terytorialne administracji rządowej
  • nadzoruje samorząd w granicach określonych w konstytucji i ustawach

 • Ustawa o Radzie Ministrów
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej


 • wyślij | drukuj


  
  Strona Główna | Szukaj | Kontakt | Mapa serwisu | English version | Wersja dla komórek | RSS |  
      www.premier.gov.pl
    Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3
  e-mail: kontakt@kprm.gov.pl